Nasze zajęcia

 • Zajęcia z literaturą – codzienne czytanie bajek, wierszyków, rymowanek, wyliczanek
 • Zajęcia plastycznerysowanie, malowanie, kolorowanie, wydzieranie z papieru, lepienie z plasteliny i ciastoliny, lepienie i klejenie
 • Zabawy rytmiczno-taneczne śpiewanie, tańczenie, granie na instrumentach, relaksacja przy muzyce
 • Zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne – budowanie z klocków, układanie puzzli, dopasowywanie kształtów i kolorów
 • Zabawy oraz gimnastyka z elementami gimnastyki korekcyjnej, doskonalenie sprawności fizycznej
 • Zabawy oraz gry ruchowe na świeżym powietrzu
 • Nauka podstawowej samoobsługi – posługiwanie się sztućcami, nauka picia z kubeczka, nauka korzystania z nocnika
 • Zabawy z chustą Klanza
 • Zabawa z językiem angielskim – zabawy i piosenki w języku angielskim, wspólne śpiewanie, powtarzanie wierszyków
 • Zabawy sensoryczne
 • Twórczy recykling- zajęcia z papieroplastyki, masy solnej, surowców naturalnych, wtórnych
 • Opowieści muzyczne Babuni 
 • Warsztaty bębniarskie – zajęcia dodatkowo płatne